مقالات

شواهد خیانت شوهر را بسنجید

خانم محترم، دست از احساسات خام و عجله بردار، متین ‌و عاقل باش، موقعی که عصبانی و ناراحت نیستی در گوشه‌ای خلوت کن، قرائن و شواهد خیانت شوهر را بسنجید ، بلکه روی کاغذ یادداشت ‌کن، سپس وجوه و احتمالات قضیه را در مقابل آن بنویس، آنگاه مانند یک‌ قاضی درستکار و با انصاف، در مقدار دلالت آنها تامل کن، اگر دیدی‌ یقین‌آور نیستند باز هم مانع ندارد، تحقیق کنی لیکن موضوع را مسلم و قطعی نگیر و به صرف سوءظن و توهم بی‌دلیل زندگی را به خودت و شوهرت تلخ نکن.

بخوانید  سلب آزادی از مرد نتیجه خوبی ندارد

1- موضوع خیانت ‌شوهرت احتیاج به دلیل و برهان دارد

مادامیکه خیانت او با ادله‌ قطعیه به اثبات نرسیده شرعا و وجدانا حق نداری وی را متهم سازی، آیا سزاوار است‌ به صرف یک احتمال، شخص بیگناهی را مورد تهمت قراردهی؟ اگر کسی بدون دلیل و برهان ترا متهم کند آیا ناراحت نمی‌شوید . مگر با یک یا چند شاهد سفیهانه و غیر عقلایی می‌توان موضوع مهمی مثل‌ خیانت را به اثبات رسانید؟

خداوند بزرگ در قرآن مجید میفرماید: ای کسانیکه ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمانها اجتناب کنید، زیرا بعضی گمانها گناه است.

شواهد خیانت شوهر را بسنجید

مثلا وجود یک سنجاق سر در اتومبیل چندین علت می‌تواند داشته‌باشد:
  1. متعلق باشد به یکی از خویشان شوهرت مانند: خواهر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه و عمه‌زاده، خاله و خاله‌زاده. ممکن است‌یکی‌از آنها را سوار ماشین کرده و سنجاق مآل او باشد.
  2. شاید مآل خودت باشد، و قبلا که به ماشین سوار شده‌ای ازسرت افتاده باشد.
  3. شاید یکی از دوستان یا خویشانش را با خانمش سوار ماشین کرده و سنجاق متعلق به آن خانم باشد.
  4. شاید یکی از دشمنانش عمدا سنجاق را در ماشین انداخته تاترا بدبین نموده اسباب بدبختی شما را فراهم سازد.
  5. احتمال دیگر اینست که معشوقه‌اش را سوار نموده عیاشی‌رفته باشد: این احتمال به طور حتم از سایر احتمالات بعیدتر است و نبایدزیاد بدان ترتیب اثر داد. در هر صورت احتمالی بیش نیست، نباید آنرا یک ‌دلیل قطعی و مسلم فرض کرد، و سایر احتمالات را به کلی نادیده گرفت، وداد و فریاد و بی‌آبروئی راه انداخت.
بخوانید  بهبود روابط زن و شوهر

اگر شوهرت دیر به منزل می‌آید دلیل بر خیانتش نیست

شایداضافه کار داشته باشد، شاید کار فوق العاده‌ای پیدا کرده، شاید به منزل یکی‌از دوستان یا همکاران یا خویشانش رفته باشد، شاید در یک جلسه علمی یا دینی شرکت نموده باشد، شاید برای تفریح سالم و قدم زدن دیر به منزل‌آمده باشد.

اگر خانمی از شوهرت تعریف کرد و او را جوان خوش تیپی شمرد تقصیر او چیست؟ خوش اخلاقی دلیل خیانت نیست، چه کند اگر بد اخلاق‌ باشد کسی به او مراجعه نمی‌کند، انتظار داری بد اخلاقی کند تا همه او را بد اخلاق شمرده یک فرسخی از او فرار کنند؟

به هر حال، یک دلیل احتمالی بیش از یک احتمال نتیجه نمی‌دهد، نباید آنرا یک دلیل قطعی بدون تردید محسوب داشت.

2- در هر جا سوءظن پیدا کردی فورا موضوع را باشوهرت در میان بگذار

به قصد کشف حقیقت، نه به عنوان اعتراض، رسماً و بدون پروا بگو: من نسبت‌ به فلان کار بد گمان هستم، خواهش میکنم‌ واقع مطلب را بیان بفرمایید تا خاطرم آسوده گردد، آنگاه خوب به‌ حرفهایش گوش بده، و در اطراف آنها تامل کن، اگر بد گمانی تو بر طرف‌ شد که چه بهتر، لیکن اگر قانع نشدی می‌توانی بعدا در اطراف قضیه‌ تحقیق کنی تا حقیقت‌ برایت روشن گردد، اگر در ضمن تحقیق به‌ موضوعی برخورد کردی که شوهرت دروغ گفته و مطلب را بر خلاف واقع‌ توضیح داده صرف این دروغ را دلیل خیانت او نگیر، زیرا ممکن است‌ شخص بیگناهی باشد لیکن چون از بدگمانی تو اطلاع داشته عمدا مطلب‌ را بر خلاف واقع گفته مبادا سوءظن تو زیاده گردد.

بخوانید  انواع افسردگی در روانشناسی و علایم هر یک

راهکار چیست ؟

بهتر است در این‌ مورد هم باز به خودش مراجعه کنی و علت‌ خلافگوئیش را بپرسی، البته مرد کار خوبی نکرده که مرتکب دروغ شده و بهتر بود حقیقت را می‌گفت زیرا چیزی از صداقت‌ بهتر نیست. لیکن اگر او اشتباه کرد تو نادانی و جهالت‌ بخرج نده، بلکه با تصمیم قاطع از او بخواه که دیگر دروغ نگوید، اگر توضیح خواستی و شوهرت نتوانست توضیح قانع کننده‌ای بدهد، عجز از جواب را یک دلیل مسلم و قطعی خیانت مشمار، زیرا ممکن است مطلب‌ را واقعا فراموش نموده باشد، یا اینکه چون از بدگمانی تو اطلاع داشته‌ دست و پای خویش را گم کرده نتوانسته جواب قانع کننده‌ای بدهد.

دراینجا سخن را کوتاه کن و در یک موقع مناسب مطلب را در میان بگذار وعلت قضیه را بپرس. و اگر اظهار داشت: واقع را فراموش نموده‌ام از او بپذیر زیرا انسان محل سهو و نسیان است، اگر باز هم تردید داشته باشی‌ می‌توانی از راههای دیگر در صدد تحقیق بر آیی.

بخوانید  بهترین روش درمان استرس

3- موضوع بد گمانی خودت را با هر کس در میان‌نگذار

زیرا ممکن است واقعا دشمن شما یا حسود باشد، بدین جهت گفتارترا تایید و چندین قرینه دروغ نیز بدان بیفزاید تا زندگی شما را از هم‌بپاشد، ممکن است‌شخص نادان و زود باور و بی‌تجربه‌ای باشد و به قصددلسوزی گفته ترا تایید نماید بلکه شواهد پوچ دیگری بدان اضافه نموده‌ذهن ترا خرابتر گرداند، بنابراین صلاح نیست‌با افراد نادان و بی‌تجربه‌مشورت نمایی، حتی مادر و خواهر و خویشانت، البته مشورت خوب است، اگر در جایی ضرورت پیدا کرد یکی از دوستان عاقل و کاردان و باهوش وخیرخواه را در نظر بگیر و مطلب را با او در میان بگذار و از افکارش‌استفاده کن.

شواهد خیانت شوهر را بسنجید

4- اگر دلائل خیانت قطعی نبود شما بیمار هستید

اگر شواهد و دلائل خیانت ‌شوهرت قطعی نبود، ودوستان و خویشانت نیز تصدیق کردند که دلائل مزبور قانع کننده نیست وشوهرت بیگناه است، و شوهرت نیز با دلیل و برهان و قسم و التماس عدم خیانت‌خودش را اثبات میکند لیکن با همه اینها بدگمانی ووسواسیگریهای تو برطرف نمی‌شود یقین بدان که بیمار هستی، وبدبینی‌ات در اثر بیماری عصبی و روانی پیدا شده است. لازم است‌به یک‌روانپزشک حاذق مراجعه نمایی و از دستوراتش پیروی کنی.

بخوانید  تغذیه اطفال

5- دم از طلاق‌ و جدایی نزن

داد و فریاد و بهانه وناسازگاری نه تنها مشکلت را حل نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری بدان‌ اضافه خواهد کرد. به دادگاه حمایت‌ خانواده نیز مراجعه نکن، دم از طلاق‌ و جدایی نزن، آبروی شوهرت را نریز. از این قبیل کارها نتیجه خوبی‌ نخواهی گرفت، ممکن است کار به لجبازی و عناد بکشد و شوهرت ناچارشود ترا طلاق بدهد و زندگی را از هم بپاشد. در آنصورت نیز تو نتیجه‌ خوبی نخواهی گرفت و تا آخر عمر قرین تاسف خواهی شد، مواظب باش‌ تصمیم خطرناکی نگیری دست‌ بخودکشی و انتحار نزن، زیرا به وسیله این‌عمل زشت‌ خودت را نابود می‌سازی در آخرت نیز به عذاب دوزخ معذب‌ خواهی شد، حیف نیست انسان برای یک فکر بیجا به زندگی خودش خاتمه‌ بدهد؟ آیا بهتر نیست‌ با عقل و بردباری قضیه را اصلاح کنی؟

6- دست از لجبازی بردار

اگر بدگمانی تو بر طرف نشد و احتمال میدهی یا یقین داری که شوهرت به زنهای دیگر نظر دارد باز هم تقصیر تو است، زیرا معلوم می‌شود آنقدر هوش و کاردانی نداشته‌ای که شش دانگ قلب‌ شوهرت را مسخر گردانی تا جایی برای زنهای دیگر نماند، هنوز هم دیر نشده، دست از لجبازی بردار و با اخلاق خوش و رفتار نیک واظهار محبت چنان در قلب شوهرت جای باز کن که جز تو کسی را نبیند وجز تو کسی را نخواهد.

بخوانید  بدبینی ریشه بیشتر نزاعهای خانوادگی
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما را به دیدن این مقاله دعوت می‌کنیم
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن