مقالات

بدبینی ریشه بیشتر نزاعهای خانوادگی

بدبینی ریشه بیشتر نزاعهای خانوادگی ، عدم امنیت فرزندان در محیط خانه و روی آوردن آنها به پناهگاه های نامطمئن و از هم پاشیدن کانون گرم خانواده است. افراد شکاک به دلیل منفی نگری از زندگی حال لذت نمی برند به این ترتیب اغلب از نارضایتی مردم و اضطراب در رنج هستند و از آنجا که نمی توانند آینده را به طور کامل پیش بینی کنند و مانع وقوع حوادث ریز و درشت شوند هرگز به رضایت از زندگی دست پیدا نمی کنند .

زن و مرد اگر با شک و بدبینی صبر کنند و به زندگی ادامه دهند تا آخرعمر معذب خواهند بود، و اگر در مقابل یکدیگر سر سختی و لجاجت نشان بدهند کارشان به طلاق و جدایی منتهی خواهد شد، در آنصورت نیز زن ومرد هر دو بدبخت می‌شوند.

بخوانید  هدف جوانان از ازدواج

اثرات بدبینی در زندگی مرد

مرد از یک طرف خسارتهای زیادی را باید متحمل شود، از طرف دیگر معلوم نیست ‌به این آسانیها بتواند همسرمناسبی پیدا کند، بر فرض اینکه همسری انتخاب کرد معلوم نیست ‌بهتر ازاین باشد، زیرا ممکن است عیب بدبینی را نداشته باشد لیکن امکان دارد عیب یا عیبهای دیگری را داشته باشد که به مراتب بدتر از عیب بدگمانی‌باشد، به علاوه، فرزندانش بدبخت و دربدر خواهند شد، و آنگهی با مشکل‌بزرگتری که عبارتست از ناسازگاری نامادری با فرزندان مواجه خواهدشد.

مرد اگر فکر کند این زن وسواسی را طلاق می‌دهم و از شرش ‌نجات پیدا می‌کنم، آنگاه با زن بی‌عیب و نقصی وصلت می‌نمایم و با خاطرآسوده زندگی را آغاز میکنم باید بداند که این فکر خامی بیش نیست وچنین موفقیتی خیلی بعید است، بر فرض اینکه این را طلاق بدهی و با زن‌دیگری ازدواج کنی باز هم با مشکلات تازه‌ای روبرو خواهی شد.

اثرات بد بینی در زندگی زن

طلاق گرفتن سبب آسایش و خوشبختی زن نیز نخواهد شد، زیراگر چه از شوهرش به خیال خود انتقام گرفته لیکن خودش را بدبخت نموده است، معلوم نیست‌به این آسانیها شوهری پیدا کند، شاید تا آخر عمر بیوه‌بماند و از نعمت انس و مودت و تربیت فرزند محروم گردد، بر فرض اینکه‌خواستگاری هم برایش پیدا شد معلوم نیست از شوهر سابقش بهتر باشد.

بخوانید  زنها راز نگه دار نیستند

شاید ناچار شود با مردی که همسرش مرده یا طلاق گرفته وصلت کند، آنوقت مجبور است در فراق فرزندان خودش بسوزد و بچه‌های دیگران رابزرگ کند، و دهها مشکل دیگر که برایش تولید خواهد شد، بنابراین نه قهر و دعوا می‌تواند زن و مرد را از این بن بست‌خطرناک نجات دهد نه‌طلاق و جدایی، لیکن راه سومی نیز وجود دارد که بهترین راه است.

بهترین راهکار برای بدبینی

زن و مرد دست از لجاجت و سرسختی برداشته‌ با عقل و تدبیر رفتار کنند، مخصوصا مرد مسئولیت‌بیشتری دارد، تقریبامی‌توان گفت که کلید حل این مشکل در دست او قرار دارد، اوست که اگرقدری بردباری و از خود گذشتگی بخرج دهد هم خودش را بدرد سرنمی‌اندازد، هم همسر بیمارش را از این مهلکه نجات خواهد داد.

اکنون روی سخن با مرد است.

آقای محترم! اولا بدین نکته توجه داشته باش که همسر تو در عین‌ وسواسی گری ترا دوست دارد، به زندگی و فرزندانش علاقه‌مند است، ازجدایی وحشت دارد، از اوضاع اسفناک زندگی شما قالبا در عذاب وشکنجه است، اگر شما را دوست نمی‌داشت‌حسادت نمی‌کرد، نمی‌خواهد اوضاع چنین باشد لیکن چه کند بیمار است؟ بیماری فقط دل درد و آپاندیس و زخم معده و رماتیسم و سرطان نیست، بلکه امراض‌عصبی نیز بخش مهمی از بیماریها بشمار می‌روند.

بخوانید  هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد
بدبینی ریشه بیشتر نزاعهای خانوادگی

اگر قبول نداری به یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه کن، کسی با بیمار دعوا و داد و قال وکشمکش نمی‌کند، در مقابل بی‌ادبی‌ها و ناسازگاری‌هایش عکس العمل‌شدید نشان نده، به دادگاه حمایت‌خانواده مراجعه نکن، قهر و باد نکن، دم از طلاق و جدایی نزن، هیچیک از این کارها نمی‌تواند بیماری این خانم را معالجه‌کند بلکه شدیدترش می‌گرداند، رفتار تند و نامهربانیهای ترا دلیل بر صدق‌عقیده‌اش می‌گیرد.

تا می‌توانی اظهار محبت کنی

ممکن است ازوسواسیگریها و ناسازگاری‌های او بتنگ آمده قلبا منزجر شده باشی لیکن‌چاره‌ای نیست‌باید به طوری اظهار محبت کنی که یقین پیدا کند که شش‌دانگ دل تو مسخر اوست و شخص دیگری در آنجا راه ندارد.

 سعی کن با هم تفاهم نمایید

 چیزی را از او مخفی نکن، بگذارنامه‌هایت را حتی قبل از خودت بخواند، کلید کمد اختصاصی یا صندوق‌اسناد و مدارک را در اختیارش قرار بده اگر میل داشت‌بدانها مراجعه‌کند، بگذار جیب و بغلت را بررسی کند، اجازه بده تمام اعمال و حرکاتت‌را تحت نظر بگیرد، از این قبیل کارها نه تن‌ها اظهار ناراحتی نکن بلکه آنرایک امر عادی و از لوازم صفا و صداقت‌خانوادگی محسوب بدار، بعد ازمشاغل روزانه اگر کاری نداری زودتر به منزل بیا.

بخوانید  انواع افسردگی در روانشناسی و علایم هر یک

با همسرت مشورت کن

اگر کاری پیش‌آمد کرد قبلا به همسرت بگو: من به فلان جا می‌روم و در فلان ساعت‌برمیگردم، چنانچه اتفاقا نتوانستی سرموعد حاضر شوی هنگام مراجعت علت تاخیر را بالصراحه بیان کن، مواظب باش در تمام این مراحل کوچکترین دروغی از تو صادر نشود، و الابد گمانی او تشدید خواهد شد، در کارها با وی مشورت کن، خواهش کن در هر جا نقطه ابهامی دارد که‌اسباب بدگمانی او می‌شود بدون پروا توضیح بخواهد، و عقده‌ای را در دل نگیرد.

عامل اصلی و منشا بدگمانی همسرت را پیدا کن

ممکن است جنابعالی شخص پاک و حتی از قصد خیانت هم‌منزه باشی لیکن بدگمانی‌های زنها نیز غالبا بی‌منشا نیست، لابد در اثرغفلت و صداقت، عملی از تو صادر شده که در روح او اثر گذاشته و رفته‌رفته تولید سوءظن نموده است، لازم است در اعمال و رفتار کنونی وگذشته‌ات دقت نمایی و عامل اصلی و منشا بدگمانی همسرت را یافته و دررفع آن کوشش کنی،

بخوانید  افسردگی خندان : علایم خطر و روش های درمان

اگر با خانمهای بیگانه خیلی شوخی و شیرین زبانی‌می‌کنی این عمل را ترک کن. چه ضرورتی دارد خانمها ترا جوانی‌خوش اخلاق و خوش تیپ بشمارند لیکن همسرت بدبین شده زندگی‌داخلی شما به بدترین وجوه بگذرد؟. نگو: مگر من اسیر و برده هستم که اینقدر مقیدزندگی کنم؟ نه خیر اسیر و برده نیستی

بدبینی ریشه بیشتر نزاعهای خانوادگی

لیکن مرد عاقل و با تدبیری هستی‌که با همسرت پیمان وفا و همکاری بسته‌ای، بدین جهت‌باید زن داری کنی‌و با عقل و تدبیر بیماری او را بر طرف سازی، باید با فداکاری و رفتارعاقلانه، خطر بزرگی را که متوجه کانون مقدس خانوادگی شما شده مرتفع‌کنی، در اینصورت هم به همسر بیمارت بزرگترین خدمت را نموده‌ای هم‌فرزندان بیگناهت را از سرگردانی و غم و اندوه نجات داده‌ای، هم خودت را از ضررهای روحی و مادی رها کرده‌ای، البته مردی که در یک چنین‌موقع حساسی فداکاری کند در نزد خدا هم پاداش بزرگی خواهد داشت.

بخوانید  بچه داری کار آسانی نیست

حضرت علی علیه السلام فرمود: در هر حال با زنها مدارا کنید. باخوبی با آنها سخن بگویید تا افعالشان نیکو گردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما را به دیدن این مقاله دعوت می‌کنیم
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن